“ሃሌሉያ፡ ንኣምላኽ ኣብ መቕደሱ ኣመስግንዎ፡ . . . ብድምጺ መለኸት ኣመስግንዎ፡ ብበገናን መሰንቆን ኣመስግንዎ፡ ብኸበሮን ብሳዕስዒትን ኣመስግንዎ፡ ብቓና ኣውታርን እምብልታን ኣመስግንዎ። ጭልጭል ብዚብል ጸናጽል ኣመስግንዎ፡ ብጥዑም ዝደሃዩ ጸናጽል ኣመስግንዎ። ትንፋስ ዘለዎ ኹሉ ንእግዚኣብሄር የመስግኖ። ሃሌሉያ።” መዝ 150 

እዚ መዝሙር፡ ዳዊት ንእግዚኣብሄር ኩሉ ዓይነት መሳርያ ሙዚቃ ተጠቂምና፡ እናሳዕሳዕና ከነምልኾን ክንዝምረሉን እዩ ዝነግረና። ስለዚ ንኣምላኽ ምዝማርን ምምላኽን ምስዕሳዕን፡ ሓደ ካብቲ ናይ ኩሉ ጊዜ ባህ ኢሉና እንገብሮ ኣገልግሎትና እዩ። ሓደ ካብቶም ጀጋኑ ናይ መጽሓፍ ቅዱስና ዝኾነ ዳዊት ኣዝዩ ንፉዕ ዘማሪ ከም ዝነበረ ነንብብ። ዳዊት ብመዝሙር ከምልኽ እንከሎ ኣጋንንቲ ይሃድሙ ነይሮም። ኤልሳእ፡ ድምጺ ኣምላኽ ንምስማዕ ብመዝሙርን ኣምልኾን እዩ ኣብ ህልውና ኣምላኽ ዝኣቱ ነይሩ፡ ከምኡውን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጳውሎስን ሲላስን ፍርቂ ለይቲ፡ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንኣምላኽ ብመዝሙር ከመስግኑን ከምልኹን ምስ ጀመሩ፡ ኩሉ ማእሰርቶም ተሰባቢሩ ከም ዝተፈትሐ ነንብብ። 

መቐረትን መንፈሳዊ ጽልዋን መዝሙር ብምርዳእ ብርሃን ወንጌል ሕብረት ቤተክርስትያን ኣብ ጁባ፡ እዚ ክፍሊ ኣገልግሎት ዘድልዮ መሳርያ ሙዚክ ብምቕራብን ንመዘምራን ስልጠናታት ብምሃብን ትዓዪ ኣላ። 

እዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ሰሙን 4 ጊዜ ናይ ምርኻብ ጊዜ ኣለዎ። 2 ጊዜ ናይ ልምምድ፡ 1 ጊዜ ድማ ናይ ጸሎት፡ ከምኡውን ሓደ ጊዜ ናይ ኣገልግሎት ጊዜ ኣለዎ።

መዘምራንና ድሮ ካብ 4 ዘይውሕድ ናይ ባዕሎም መዛሙር ኣለዎም፡ ንቐጻሊውን በቲ ኣምላኽ ዝረድኦም መጠን ክዓብዩን፡ ካሴታት ኣብ ምዝርጋሕ ክበጽሑን ብጸሎትን ብምኽርን ንደግፎም።