እዚ ኣገልግሎት እዚ ኩሉ ግዜ ሰሉስ ካብ ሰዓት 9፡00 ቅቀ ካሳብ 1፡00 ድቀ ከምኡ’ውን ካብ 5፡00 ድቀ ክሳብ 7፡00 ድቀ ብጓሳ ማሕበር ዝወሃብ ኣገልግሎት እዩ። ኣብዚ ኣገልጉሎት እንህቦም ምኽሪ መንፈሳዉን ማሕበራዉን እዮም እዚ ማለት ዝተፈለለየ መንፈሳዊ ጸገማትን መንፈሳዊ ውግእን ንዘለዎም፡ ንዝገጥሞም ብደሆታት ብከመይ ይፈትሕዎ፡ ንኣፈታትሕኡ ዝምልከት ከምኡውን ደገፍ ጸሎት ንዘድልዮም ይሕግዝ። ማሕበራዊ ክባሃል ከሎ ድማ ቅድመ መርዓ፡ ኣብ ውሽጢ ሓዳር ንዝገጥሙ ብድሆታት፡ ኣብ መንጎ ኣስራሕን ሰራሕተኛን፡ ከምኡውን ኣብ መንጎ የሕዋት ንዘጋጥሙ ዘይምርድዳእ መስረታዊ መፍትሒ ክረኽቡ ምክሪ ይህብ። ቁሎ 1፡28 “ብጥበብ ዘበለ ንኩሉ ሰብ እናመዓድና፡ . . .” ንዓይይ ኣሎና።